banner
1 2 3 4 5 6 7 8

GUIA - Tècniques didàctiques
Pares i educadors,
La Petita Carta de la Terra incorpora els mitjans didàctics del sistema d’“intel·ligències múltiples”.

Les tècniques didàctiques fonamentades en el sistema d’”intel·ligències múltiples” han evolucionat a partir de la comprensió que els humans aprenem i ens expressem en gran diversitat de formes. Per això, és molt profitós reconèixer i afavorir els infants en cada una de les seves capacitats. Així, els recursos educatius, tot aplicant aquestes noves tècniques, ofereixen una oportunitat i beneficien molt més les habilitats d’aprenentatge dels nostres infants.

Activitats d’esplai educatiu
L’aplicació dels sistemes d’”intel·ligències múltiples” sovint és oferta en forma d’“smarts” (literalment: cop sec, cop ràpid); aquests es troben inclosos en l’ACTIVITAT que suggerim per a cada Principi de la Petita Carta de la Terra..

Sistema  d’ “intel·ligències múltiples”
"Music Smart" significa aprendre mitjançant la MÚSICA;
"Nature Smart", mitjançant la NATURA;
"People Smart", mitjançant contactes amb la GENT;
"Self Smart", mitjançant la PRÒPIA EXPERIÈNCIA;
"Picture Smart", mitjançant les IMATGES VISUALS;
"Number Smart", mitjançant els NÚMEROS;
"Art Smart", mitjançant les MANIFESTACIONS ARTÍSTIQUES.

Go back to menu of principles
Go back to the main scroll menu.
Little Animation