banner
nl-interconnected
1 2 3 4 5 6 7 8
Wat is dit ?
Het Beginsel Onderling Verbonden betekent dat alles verbonden is met alles. Elke persoon en elk levend wezen heeft zijn eigen kwaliteiten. We hebben allemaal een plaats op aarde en we hebben elkaar nodig.

Beloof je om het  Beginsel Onderling Verbonden te steunen ?
"Ik beloof om te respecteren dat alles op aarde verbonden is met elkaar en dat het op een of andere manier ook verbonden is met mij".

Spelletjes
Noem enkele dingen die volgens jou belangrijk zijn voor onze planeet Denk eens aan je voedsel en aan de kleren die je draagt, en waar alles vandaan komt : groeiden ze vanuit de aarde ? Maakte iemand ze ? Maak enkele tekeningen van deze belangrijke dingen, knip ze uit en kleef ze op een groot papier in een cirkel. Teken jezelf in het midden van de cirkel en trek enkele lijnen om al de belangrijke zaken te verbinden met jou. Je mag het noemen “Het Verbonden Web van het Kleine Charter van de Aarde”
2 is VERBONDEN!
Muziek en tekst door JC Little, uitgewerkt en uitgevoerd door Rosie Emery, vertaald door Jef Theys

Van 1 tot 8, Het Kleine Charter van de Aarde
de Aarde en Rosie willen jou daar brengen...

TWEE is alles dat verbonden is,
voor VERBONDEN respect en zorg
Iedereen is verschillend, we hebben allemaal onze plaats,
De aarde is verbonden met het hele menselijke ras.

REFREIN
Volg het Charter van 1 tot 8
TWEE is VERBONDEN, het is nooit te laat
de Aarde en Rosie zullen je daar brengen
het Kleine Charter van de Aarde is een schat om te delen.

Je kent me, Planeet Aarde!
Alle leven op mij verschijnt in vele verschillende vormen,
het is een rijke verscheidenheid van levende wezens.
Ze zijn een belangrijk deel van mijn levenskracht en schoonheid.
en absoluut iedereen van hen  
is verbonden met jou!

REFREIN
Voor het VERBONDEN ZIJN willen  we zorg dragen..


Go back to menu of principles
Go back to the main scroll menu.
Teachers' guide
Little Animation